„Rhovanionem se přehnalo veliké vojsko divokých mužů ze severovýchodu, vynořilo se z Hnědých zem a na vorech se přeplavilo přes Anduinu. Zároveň náhodou nebo záměrně sestoupili hor skřeti. Nájezdníci obsadili Calenardhon, a správce Gondoru Cirion poslal pro pomoc na sever…“

J.R.R. Tolkien: Nedokončené příběhy.

Bitva na poli Celebrantu je fantasy dřevárnou, volně inspirovanou mytologií J. R. R. Tolkiena. Během jedné bitevní noci a jednoho bitevního dne se v ní střetnou předsunuté oddíly gondorského předvoje, táhnoucí bránit severní hranici Gondoru proti přesile, s hordou Balchothů a skřetů z Mlžných hor. Nepozorován a neočekáván se od severu přibližuje také expediční sbor opěšalých, rhovanionských jezdců, kteří na poslední chvíli vyslyšeli gondorské volání o pomoc. Zazní jejich rohy nad celebrantskými pláněmi včas?...

Bitva je určena všem fanouškům „living fantasy“ a hráčům, kteří vyznávají realističtější ztvárnění boje. Na den a noc budete mít možnost, vžít se do role řadových vojáků jedné ze čtyř bojujících armád. Bitva na poli Celebrantu ale nebude klasickou dřevárnou, tvořenou sérií předem nalinkovaných střetů s jasně určeným scénářem. Během celé hry to budete právě vy – hráči a vaši velitelé, kdo bude vymýšlet taktiku i to, kde a jak porazíte nepřítele. To vše v reálném prostředí archeoskanzenu Nasavrky, kde kromě spousty boje a taktizování nebude nouze o interakci s řadou pro příběh důležitých atmosférických postav.

Nutností pro účast je stylová táborová výbava – historické stany, fantasy skřetí doupata, dřevěné nebo keramické nádobí. Povinností je zbroj – minimálně prošívaná a samozřejmě funkční, železná helma. Samotná bitva bude probíhat od pátečního večera do sobotního odpoledne. Zaujalo vás to? Tak čtěte dál…

Kdy - 29. 3.- 1. 4. 2018
Kde - keltský skanzen Nasavrky
Skanzen se nachází na okraji města Nasavrky, Nasavrky 409, 538 25 Nasavrky (nedaleko od Chrudimi, Pardubický kraj) směrem na obec Kameničky. GPS souřadnice: 49°50'5.855"N, 15°48'0.131"E

Harmonogram

Celá akce se koná o Velikonocích. Na místo bude možné přijet již ve čtvrtek a pořádně se připravit do války, protože v pátek je státní svátek. Hra samotná začne v pátek v odpoledních až podvečerních hodinách krátkým povídáním o pravidlech a soubojích. Poté započne příběh ze Středozemě, který bez přestávky potrvá až do sobotního odpoledne. Po skončení bojů bude následovat bujarý hodokvas, vyprávění hrdinských příběhů a zpěv do rána. V neděli je pak odjezd, abyste v pondělí stihli ještě pomlázku!

Organizátoři

Akci pořádá spolek Rosenthal, který je činný v pořádání rozličných kulturních a společenských akcí od bojových her pro děti, přes scénické a divadelní vystoupení, natáčení filmů, až po pořádání bitev a larpů. Z dílny Rosenthalu vznikly projekty jako Západní úvaly, Smrtihlav, Porta Rossa, či film Prach a Broky. Dalším z organizátorů je skupina Stepující sledi, která se dlouhodobě věnuje fantasy a historii hlavně v podobě tzv. Living. Na základě Stepujících sleďů vznikl i slavný Théodredův 301. pěší praporec.

Pravidla

Boj se odehrává na principu šatrhu (hraní reálných zranění). Je povoleno soupeře sekat (i do hlavy), bodat (uzpůsobenou zbraní), navalovat se štítem, povalit na zem. Je zakázáno útočit na obličej, krk a rozkrok, bodat do hlavy, útočit hranou štítu, vytlačovat soupeře na nebezpečná místa. Dále je nutno používat zdravý rozum a brát v potaz vybavení a tělesnou stavbu soupeře. Při boji v noci je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Jsou povoleny všechny typy zbraní, které jsou bezpečné a stylově zapadají (připomínáme opomíjené vrhací kopí). Vyžadováno je alespoň jekorové měkčení (o mnoho silnější měkčení netřeba – může se stát, že soupeř nebude cítit zásahy, a to by ho jistě mrzelo). Všechny zbraně budeme před bitvou kontrolovat. Povinná výbava pro boj zahrnuje přilbu a ochranu trupu (aspoň vycpávanice). Výjimku netvoří ani střelci – na ty se povinná přilba a prošívanice vztahuje také. Zbraně pravidelně kontrolujte a poškozené zbraně v průběhu bitvy opravte, nebo vyměňte.

Jsou povoleny všechny mechanické střelné zbraně, které stylově zapadají (raději uvidíme luky než kuše). Síla nátahu musí být cca do 20 kg (lépe do 15 kg). Šípy a šipky musí splňovat standardy pro B5A, projektil do praku musí být celý z měkkého materiálu (pískové jádro není na škodu). Je zakázáno střílet do hlavy (prak je výjimka – tzn. z praku lze střílet do hlavy).

Během noci bude docházet k polním střetům celých armád minimálně. Noční aktivita bude spočívat především v plnění taktických úkolů. V rámci těchto úkolů dojde hlavně k bojům menších skupinek. Během noci dodržujte roleplaying. Pokud možno, vyhýbejte se neherním rozhovorům – nevíte, zda vás někdo nesleduje. Může dojít k zajmutí a následnému výslechu, potažmo mučení. Spát se bude přímo na bojišti a nebo na ne herním místě (to ještě bude upřesněno). Během spánku v herním území, doporučujeme příliš se neodstrojovat (aspoň vám nebude zima) a helmu mít po ruce (případně na hlavě – podle toho jací jste tvrďáci) – může se stát, že budete nuceni vyrazit rychle do akce. Bez helmy se nelze zúčastnit žádného boje na blízko!

Akce se odehrává ve stylu Living Fantasy. Je proto nutné mít veškeré patřičné vybavení potřebné k boji i spánku. Ohledně jídla nebudeme tolik přísní. Jako organizátoři jídlo nezajišťujeme! Herně se k jídlu dostanete u některých úkolů, ale to je vše. V tábořišti bude hospoda, kde se bude dát jídlo a pití zakoupit. Avšak nechceme při hře vidět PETky, bagety z benzínky atd.

Spát bude možné pouze v historických stanech nebo srubech v hradišti. (Podmínky spaní ve srubu a počet míst upřesníme)
Po dobu hry je zakázáno konzumovat alkohol
Po dobu celé akce je zakázáno požívat státem zakázané drogy.
Po dobu hry je zakázáno kouření a manipulace s otevřeným ohněm v lese. Mohou existovat přímé herní výjimky pro rozdělání ohně, které budou jasně řečeny.

Válčící strany

Balchot

Nikdo přesně neví, nakolik jsou příslušníci hordy Balchothů spřízněni s Vozataji z východu a nakolik je jejich krev smíšena s divokými národy obývajícími Hvozd po odchodu Seveřanů z Východního zářezu. Jisté je jen to, že i přes divoký vzhled stále rádi užívají oděvů typických pro okolí jezera Rhûn. Vlastní jsou jim volné střihy – kalhoty s hlubokým sedem a volné kabáty. Jen jejich velitelé, kteří stále udržují kontakt s východem, si jako jediní mohou dovolit šít z nedostupných kvalitních látek. Ostatní se více podobají otrhaným sedlákům a dřevorubcům. Pokud však vyrážejí do války, tradice každému příslušníkovi hordy velí doplnit svůj oděv ptačím peřím, které si rovněž zaplétají do vlasů; podle něj a výrazného bílo-černého malování se vzájemně rozlišují jednotky Balchothů na oddíly.

Vybavením jsou oddíly vždy smíšené, organizované na základě příslušnosti k té či oné komunitě a vedené místním velmožem. Kovové zbroje se u Balchothů vyskytují sporadicky a pokud ano, jde jen o jejich části. Jsou to opět jedině velitelé, kteří disponují drahými zbrojemi dováženými z východu, často skládanými ze železných lamel. Přesto je většina Balchothů vybavena přilbou, kterou však překrývají pruhy černé látky či turbany. Lehká pěchota užívá také dobře vycpané čapky překryté pevnou kůží, často vyrobenou z hlav divokých zvířat.

Za zbraně Balchothé tradičně volí lehký štít a oštěp, kterých někdy nesou i několik. Pokud se někde objeví balchothský znak – bílá vrána na čeném poli – a zazní jejich válečný křik, nelze přehlédnout ani všudypřítomné lučištníky, zkušené lovce, kteří loví nejen zvěř. Balchothové jsou v boji neúprosní a často bojují do posledního muže. Přesto však dbají rozkazů svých velitelů, respektují kmenovou hierarchii a jejich krev není tak divoká, jako krev Vrchovců na západě nebo krev skřetích válečníků z Mlžných hor.

Číst dále

Gondor

Za vlády králů tvořila Gondorskou říši rozsáhlá území od Belfalaského pobřeží až po hranice s oblastmi Rhovaninu, obývaného spřátelenými severskými národy. Mocná země rostla a prosperovala skoro až do smrti krále Eärnura, který byl poslední známý dědic trůnu. Přišla vláda správců. Zpočátku se zemi dařilo, s postupujícím časem však začala dostávat kruté rány. Po pádu Osgiliathu i Minas Ithil se navíc začaly opět množit nájezdy z východu, které se dobře vycvičené a organizované armádě po čas dařilo odrážet. Otázkou však bylo jak dlouho. Nepočetné vojenské posádky, umístěné v příhraničních pevnůstkách, tvoří vojáci oblékaní do tmavých barev, nejčastěji černé a temně modré.

Základem výzbroje každého bojovníka je helma a prošívaná zbroj, přes kterou obléká černý varkoč se symbolem stříbrného stromu pod sedmi hvězdami. Všichni vojáci jsou vybaveni helmami, převážně klobouky, ale také šlapy a jejich obdobami, vždy však bez hledí. Velitelé a elitní jednotky, povolávané do nejtěžších bojů v časech nouze, pak základní výbavu doplňují o plátové zbroje chránící trup i končetiny, nebo o kovem podšívané kabátce. Své nepřátele nejčastěji pobíjejí meči a palcáty doplněnými o velké erbové štíty, ale v řadových bitvách se organizují do větších celků a ke štítu mnohdy berou do ruky dobře ovladatelná lehká kopí. Každá jednotka o deseti mužích má svůj prapor, který pomáhá velitelům organizovat vojsko v boji.

Výjimečně se na bojišti lze setkat i s nepravidelnými oddíly zvědů a hraničářů, kteří ve svých dlouhých pláštích a vybaveni dlouhými luky kryjí křídla postupujícího vojska, nebo hledají stopy nepřátel daleko před hlavním vojem.

Číst dále

Éothéod

Dávno před tím, než začali být nazývání Rohanskými jezdci, vládli předkové pozdějších králů zemím severně a západně od Hvozdu. Od doby Vozatajských nájezdů se příliš nezapojovali do potyček v dalekých zemích na jihu, které sužovaly Gondor na březích Anduiny při jižní hranici Hvozdu. Éothéod vedený sveřepými pány po dlouhá léta prosperoval a díky dobře organizované armádě, dělené na éoredy o 120 mužích, se mu nikdo nestavěl na odpor. V době, kdy Borondir předává Eorlovi své poselství, jsou již muži ze severu uvyklí bojovat v sedle a tomu odpovídá jejich vybavení. Nejčastěji to jsou dlouhá jezdecká kopí, která lze při obouručním držení užívat i v pěším boji. Jejich štíty s puklicí a s pěstním držením jsou rovněž použitelné v obou variantách – v sedle, volně zavěšené na levém rameni, nebo pěšmo v kombinaci s mečem či lehkou sekerou.

Méně početná těžší jízda se nevyhýbá ani větším štítům mandlovitého tvaru, které stejně jako ostatní štíty nesou bohatá vyobrazení koní, zapadajícího slunce nebo dávných hrdinů. Bezpochyby nejoblíbenější barvou mužů Éothéodu je zelená, v nouzi též hnědá a na výzdobné detaily štítů, zbroje i oděvu často užívaná žlutá barva. Přestože jezdci Éothéodu nepohrdají kvalitní zbrojí, preferují flexibilní kroužkové a lamelové zbroje před pevnými pláty. Mnohý z Eorlovců se spokojí i s lehčí koženou, často však bohatě zdobenou kazajkou. Na hlavách nosí přilby zdobené koňskými žíněmi, někdy s lícnicemi, nánosníky a očnicemi.

Oděni bývají seveřané do tunik, širokých kalhot a vyšívaných kápí. Žádný z vojáků se neobejde ani bez svého krátkého jezdeckého pláště, který nese insignie jednotky, chrání jezdce při nepřízni počasí a slouží jako pokrývka při odpočinku. V boji jsou Eorlovi věrní dobře organizovaní, často manévrují a vrhají se do boje z nečekaných směrů. Signálem k boji je stejně dobře zvuk rohu, jako pronikavý hvizd jejich maršála.

Číst dále

Skřeti

V době, kdy se na východním břehu Anduiny začaly shromažďovat hordy Balchotů a nad Dol Guldurem se prvně začal usazovat neproniknutelný temný stín, byli skřeti přebývající v Mlžných horách na vrcholu svých sil. I když dlouhá léta po prohře Saurona a ztrátě Prstenu strávili v nejhlubších jeskyních pod horami, jejich velitelé nezaháleli a ve vzájemných šarvátkách cvičili své pazgřivé souputníky na dobu, kdy přijde skutečná válka. Souběžně, při (ne vždy úspěšných) střetech s trpaslíky, shromažďovali všechny dostupné zbraně a zbroje padlých vousáčů, které se pak snažili „vylepšovat“ a napodobovat ve vlastních dílnách.

V době, kdy se ozývá volání pána do boje s královstvím lidí, se proto pod Mlžnými horami ukrývá překvapivě dobře vybavená armáda bojechtivých skřetích válečníků, kteří se zřetelně dělí na dvě kasty: těch kteří ve cvičných – i když stále nelítostných – soubojích dobře uspěli a získali tak nejen prestiž, ale též právo nosit zčernalé a rezivé zbroje i velké štíty padlých trpaslíků, upravené ve skřetích výhních; a pak skupina těch, kteří neuspěli – nuzných a vystrašených otroků, kteří útočí v prvních liniích, slouží jako střelci z luků, kuší i praků, jako vrhači oštěpů nebo prostě jako anonymní balast, který zaměstnal nepřátele dost dlouho na to, aby mohla přijít na řadu těžká pěchota vedená zkušenými a nelítostnými veliteli. Pokud se to, co skřetí válečníci nosili v rukou dalo označit slovem zbraně, pak bychom mezi ně řadili různé zvláštně tvarované tesáky, mlaty a šavle, u těžké pěchoty doplněné o tyčové zbraně, hlavně kůsy, halapartny a cepy. Všechny dost dlouhé na to, aby s nimi bylo možno nepřátele z bezpečné vzdálenosti křápnout po hlavě, ale dost krátké na to, aby mohli skřeti rychle cestovat podzemními chodbami.

Není třeba příliš zmiňovat, že jejich znetvořená těla, pokrývají podivně sešité kusy hadrů, které snad mnohdy ani nejdou vysvléknout. Plocha, kterou na tělech skřetů pokrývají jizvy z boje i pozůstatky odporných boláků, je mnohdy vyšší než ta, kterou bychom mohli považovat za znetvořenou od přírody. Snad proto jejich pevné přilby často zakrývaly skoro celou hlavu včetně obličeje, aby ani navzájem nemuseli hledět na svou zrůdnost. Jen v průzorech se stále blýskaly temné oči, lačnící po krvi nepřátel a z poza hledí se ozývaly skřeky velící k útoku.

Číst dále

Registrace

Hráči se mohou registrovat do 4 různých armád. Budete hrát řadového vojáka své armády. Můžete hrát obránce Gondoru, skřetí nájezdníky z Mlžných hor, vojáky hordy Balchothů z Velkého hvozdu, nebo jezdce Eorlova Éothéodu. Podmínkou je uhrazení hráčského poplatku, vlastní vybavení a aby vám v době konání bitvy bylo alespoň 18 let.

Přihlašování za stranu Eothéod je dočasně pozastaveno z důvodu naplnění kapacity.

- přihlášení naleznete zde -

- Seznam přihlášených (google tabulka) -

od 16. března do 25. března - platba 750 Kč (vztahuje se k datu platby, nikoliv zaslání registrace)
po 26. březnu platba pouze hotově na místě - 800 Kč
Nebojující
od 16. března do 20. března - platba 350 Kč
po 26. březnu platba pouze hotově na místě - 500 Kč

Registrační poplatek je nutné uhradit do 14 dní od registrace. Pokud tak neučiníte, budete z registrace vymazáni.

Jak uhradit poplatek?

Po vyplnění Registračního formuláře pošlete bezhotovostní platbu na účet.
Číslo účtu: 2500414698/2010
Variabilní symbol: Vaše telefonní číslo, které jste vyplnili do reg. formuláře
Poznámka pro příjemce: Celebrant Jméno a příjmení

Je nutné správně vyplnit platbu, aby bylo možné platbu správně přiřadit k registraci. Proto, prosím, vyplňujte formulář i platební pokyny pravdivě a pečlivě.

Nezletilí a nebojující

Je vám méně než 18 let a chcete se zúčastnit? Nemáte na boj patřičné vybavení, ale přesto si chcete zahrát? Nebo vás jednoduše boj tolik nebaví, ale chcete zažít atmosféru bitvy? Pak tu pro vás máme možnost účastnit se jako cizí postava!

Vzhledem ke konceptu bitvy se pouze s táborovou účastí příliš nepočítá. Chceme, aby hrál v podstatě každý, kdo dorazí. Bitva neprobíhá na liduprázdném území a s armádami táhne i řada postav, které do bojů přímo nezasáhnou. Pokud budete hrát cizí postavu, napište nám, co přesně byste chtěli hrát a my se s vámi dále domluvíme a společně si upřesníme vaši roli.

Proč platí nebojující?

Většina nákladů je spojená s lokací a tábořištěm, které nebojující využívají stejně jako bojující. Pokud byste rádi přijeli jako nebojující a nemůžete zaplatit, je možné se s námi domluvit a pomáhat na místě s přípravou hry a hraním CP. Napište prosím s předstihem na cp@celebrant.cz.

Storno poplatek

Pokud se odhlásíte do 15. března, vrátíme Vám registrační poplatek v plné výši. Pokud se odhlásíte po tomto termínu, registrační poplatek nebude možné vrátit, je však možné převést ho na jiného hráče. Odhlašování probíhá mailem na info@celebrant.cz.

Na dotazy požívejte buď FACEBOOK profil nebo kontakt níže.

Kontakt

info@celebrant.cz

cp@celebrant.cz

https://www.facebook.com/battleofcelebrant/

Číslo účtu k placení registračního poplatku: 2500414698/2010

Celebrant - Rosenthal o.s | Grafické zpracování JM CREATIVE BRANDING Jan Mála 2017.